image003

Kroužek geometrie zpráva o činnosti kroužku

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Partner projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, se sídlem Vocelova 1338/2, 500 02  Hradec Králové

Název volnočasové aktivity

Kroužek geometrie

 

Srpen 2013 – Červen 2015

Kroužek geometrie, provozovaný v odpoledních hodinách v trvání 2 hodin se zaměřoval na lepší orientaci žáků v problematice seřizování geometrie vozidla.

Žáci se v kroužku naučili rozpoznávat jednotlivé druhy náprav, naučili se od sebe oddělovat druhy řízení a s tím související problém nastavení geometrie osobního automobilu. Na základě těchto poznatků, které byly nad rámec výuky, se žáci orientovali na samotné seřizování vozidla. Toto seřízení je důležité zejména z hlediska životnosti jednotlivých dílů náprav, životnosti pneumatik a také pro správné jízdní vlastnosti vozidla. Nesprávné seřízení geometrie viděli žáci na některých vozidlech a věnovali jsme se i řešení daných problémů.

Ke správnému seřizování vozidel nám posloužil přístroj Bosch FWA 4630, zakoupený z finančních prostředků projektu, díky kterému jsme jednotlivé hodnoty přesně naměřili, díky vizualizaci programu jsme mohli konzultovat a vysvětlovat pracovní postupy a jednotlivé poznatky z praxe dále rozebírat a ověřovat jejich funkci, případně měřit zlepšení nebo naopak zhoršení.

Ke správnému seřízení podvozku vozidla je potřeba znát dobře ovládací prvky přístroje a zejména programu. Tomuto tématu jsme se věnovali poměrně velkou část času a tím si žáci jednotlivé úkony dobře osvojili. V programu přístroje Bosch jsme se věnovali i nečekaným událostem, jako například výpadku elektrické energie, nenadálé poruše zařízení a tím přerušení měření nebo zpětnému vyhledávání hodnot, údajů zákazníka a údajů o vozidle, případně řešení dalších situací.

V Hradci Králové dne: 225.6.2015

Ondřej Kulhánek

Vedoucí kroužku