image003

Závěrečná zpráva kroužku instalatér 1.

Číslo projektu CZ.1.07./1.1.00/44.0001
Partner projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Hradec Králové,se sídlem Vocelova 1338/2,50002 Hradec Králové
Název projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Cílem tohoto projektu bylo  zkvalitnit a zmodernizovat výuku přírodovědných a technických oborů na naší škole a tím zvýšit motivaci žáků SŠ  ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro realizaci moderního vyučování byly  vybaveny nově  učebny  a   pracoviště. Realizace projektu  probíhala  od srpna 2013  až do června 2015.

Žáci našeho oboru  byly seznámeni  s jednotlivými technickými  vymoženostmi našeho řemesla prostřednictvím  vybavení, které bylo zakoupeno v rámci projektu. Byli seznámeni s novými  trendy které se v oboru instalatér používají.  Pomocí těchto nových trendů se žáci přesvědčili, že obor jaký se učí má velký potenciál i do budoucna.Závěrem bych rád podotknul, že projekt, který byl nad rámec ŠVP  se stal  pro mnoho žáků přínosem a hlavně je přesvědčil, aby minimálně přemýšleli o svém oboru velmi vážně do budoucích let, aby se dále vzdělávali a používali nové metody.

23.6.2015

Vedoucí kroužku UOV Jakub Pražák