image003

Zpráva o činnosti – kroužek „Počítačové aplikace“

realizovaný v rámci projektu:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Doba trvání projektu: srpen 2013 – červen 2015

Cílem tohoto kroužku bylo naučit žáky vytvářet výkresovou dokumentaci elektronických a elektrotechnických zařízení v CAD software a za pomoci dalších podpůrných systémů výpočetní techniky, včetně zpracování dokumentace v textovém editoru a prezentace v prezentačním manažeru v systému MS Office.

Žáci SOŠ a SOU VOCELOVA se na kroužku postupně seznamovali  s tvorbou výkresové dokumentace v CAD systému. Tato dovednost byla postavena na znalostech a dovednostech získaných v jiných předmětech vyučovaných ve škole. Náplň kroužku byla zvolena tak, aby rozšiřovala digitální gramotnost žáků právě v oblasti 2D kreslení za pomoci výpočetní techniky. K tomuto účelu využívali žáci zejména PC zakoupené díky tomuto projektu.

Nejprve se žáci seznámili s instalací programu a jeho ovládáním. Následovala výuka elementárních úkonů v programu, jako je kreslení křivek a jejich modifikace pomocí různých nástrojů. Tyto základní dovednosti byly dále využity pro tvorbu části výkresové dokumentace. Žáci tak postupně vytvářeli půdorys domu, včetně všech potřebných stavebních prvků, instalačních předmětů a elektrospotřebičů. Do půdorysu pak zakreslovali slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace. Mimo toho vytvořili i schéma zapojení jističů a vyzkoušeli si výkresy vytisknout na tiskárně a do souboru PDF. Celý soubor výkresů nakonec zkompletovali do malého projektu. Dále vytvořili nejen technickou zprávu k tomuto projektu, ale i krátkou prezentaci. Tuto si pak vyzkoušeli přednést publiku – ostatním žákům.

Všechny nově nabyté dovednosti, znalosti a cenné zkušenosti dále využijí při tvorbě maturitních projektů a zejména ve svém profesním životě. Znalost 2D CAD systému bude jejich velká výhoda na trhu práce.

pocitacove_aplikace