image003

Zpráva o činnosti – kroužek „Praktická elektronika“

realizovaný v rámci projektu:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Doba trvání projektu: srpen 2013 – červen 2015

Cílem tohoto kroužku bylo rozšíření znalostí a dovedností žáků v oblasti praktické aplikace elektroniky při návrhu a konstrukci elektronických zařízení.

Žáci SOŠ a SOU Hradec Králové v průběhu tohoto kroužku poznávali některé základní konstrukční postupy při vývoji elektronického zařízení. Na počátku si zvolili obvodové řešení, kterým se budou po dobu trvání kroužku věnovat, následně si, společně s vyučujícím, stanovili plán práce po dobu trvání kroužku. Součástí plánu byl návrh pracovního postupu, návrh zapojení obvodu, jeho následné odladění a navrhnutí a vytvoření DPS pro tento obvod. Následovalo osazení a oživení DPS. Při těchto činnostech žáci používali nad rámec obsahu učiva software pro simulaci obvodů a software pro kreslení schémat a DPS. Rozšířením učiva pro ně byly i teoretické poznatky z oblasti elektroniky a konstrukce elektronických obvodů.

Tímto byly cíle kroužku naplněny, a to i díky softwaru a zařízením, která byla zakoupena v rámci tohoto projektu.

krouzek_prakticke_elektroniky