image003

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Zpráva o činnosti kroužku stavebních oborů

V kroužku žáci  stavebních oborů postupně vyráběli učební pomůcky, názorné modely pro výuku stavebních profesí. Seznámili se s výkresovou dokumentací k modelům, připravili si výpis potřebného materiálu a následně model zhotovili. U některých modelů byla nutná spolupráce s žáky jiných profesí. Na modelech byly použity moderní stavební technologie a nové materiály. Všechny zhotovené modely byly popsány a předány vyučujícím staveních předmětů. U všech modelů byla pořízena fotodokumentace.

V Hradci Králové, dne   26.6.2015

Vedoucí kroužku:   Jiří Ort