Detail oboru

Provoz a ekonomika dopravy

Organizace, logistika, ekonomika a provoz dopravních prostředků v silniční dopravě
Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy je studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Obor je
zaměřen na ekonomiku dopravy, provoz a organizaci dopravy a na logistické a obslužné
systémy převážně v oblasti silniční dopravy.
Žáci se během výuky seznámí s konstrukcí plánů různých druhů přeprav. Organizují
v pracovních zadáních přepravy dle národní a mezinárodní legislativy, převážně v nákladní
dopravě. Vyhotovují potřebné doklady, které se využívají v praxi k uskutečnění reálných
přeprav. Dále jsou žáci seznámeni s komunikačním systémem v ČR a v Evropě
(mezinárodními tahy). Vzhledem k tomu, že se žáci zabývají i mezinárodními přepravami,
mají v učebním plánu předepsány k výuce dva cizí jazyky. Ve vyšších ročnících mají žáci
odbornou praxi v dopravních nebo spedičních firmách. Součástí studia je získání řidičského
oprávnění skupiny B pro osobní automobily.
Absolvent má předpoklady k práci na manažerských pozicích či jako samostatný technik v
silniční, železniční a městské dopravě, dále má možnost pracovat jako logistik v dopravě
a přepravě a jako zasilatel. Zároveň jsou připraveni ke studiu na vysokých školách
technického, ekonomického a dopravně logistického zaměření.

 

Uplatnění absolventa v praxi

 • manažer provozu silniční,
  železniční, městské dopravy
 • správa dopravní infrastruktury
 • samostatný technik silniční,
  železniční, městské dopravy
 • státní správa – policie, armáda ČR,
  celní správa, dopravní úřady
 • logistik v dopravě a přepravě

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • stáže a exkurze v zemích EU
 • vhodné i pro dívky
 • zdarma řidičské oprávnění sk. B
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
Cizí jazyk 2 2 3 1 2 8
Český jazyk a literatura 2 2 5 3 12
Cizí jazyk – Anglický 3 3 2 4 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Základy přírodních věd 2 2 0 0 4
Matematika 3 3 3 4 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Doprava a přeprava 3 4 4 4 15
Dopravní prostředky 1 2 1 0 4
Dopravní zeměpis 3 0 0 0 3
Ekonomika dopravy 4 4 4 4 16
Logistika a obslužné systémy 0 0 2 2 4
Manipulace s materiálem 2 1 0 0 3
Praktická cvičení 1 3 3 3 10
Řízení motorových vozidel 0 1 0 0 1
Zbožíznalství 1 0 0 0 1
Ostatní předměty
Účetnictví 0 0 2 1 3
Celkem hodin týdně 33 33 31 31 128