Detail novinky

Upozornění pro rodiče a žáky- provádění plateb

Žádáme všechny rodiče a žáky školy o dodržování pokynů k platbám stravného, ubytování a ostatních akcí školy.

 

Při bezhotovostních platbách je nutné vždy správně vyplňovat číslo účtu a variabilní symbol.  V případě nesprávně uvedeného, popřípadě chybějícího variabilního symbolu není možné správně přiřadit platbu na konto žáka. Nepřiřaditelná platba bude vrácena zpět na účet, z kterého byla odeslána.

Platba stravného a za ubytování v DM:

 

číslo účtu: 24030511/0100

variabilní symbol:  přidělené číslo VS

 

Platba ostatních akcí školy

 

číslo účtu: 23134511/0100

variabilní symbol:  přidělené číslo VS


Vytvořeno: 17.9.2019