Detail novinky

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro šk.r. 2016/2017

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro šk.r. 2016/2017

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákon/ a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 6. 5. 2015.

Přijímací zkoušky na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat 13. 5. 2016. Uchazeči v oborech středního vzdělání s výučním listem přijímací zkoušky nekonají.

Výsledky 2.kola přijímacího řízení budou oznámeny 16.5.2016.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení jsou stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení, vyjma ustanovení o centrálně zadávaných přijímacích zkouškách. Přijímací zkoušku bude uchazeč/ka konat z ČJ a M, ale tyto bude zadávat škola. Systém hodnocení je platný jako v 1. kole.

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech:

2657H/01 Autolektrikář     2

2361H/01 Autolakýrník      8

3652H/01 Instalatér           12

2355H/02 Karosář                6

2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel       6

3664H/01 Tesař                    6

3667H/01 Zedník                  6

2345M/01 Dopravní prostředky                                 10

3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy                  10

3941L/01  Autotronik                                                     6

3941L/02 Mechanik instalatérských a el. Zařízení   10

 

V Hradci Králové 26. dubna 2016

Ing. Vladislav Košťál, ředitel školy


Vytvořeno: 26.4.2016