Detail novinky

Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení pro šk.r. 2016/2017

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení.

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákon/ a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení přijímáme do 15. 8. 2016.

Přijímací zkoušky na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat 25. 8. 2016 od 9:00 hodin. Uchazeči v oborech středního vzdělání s výučním listem přijímací zkoušky nekonají.

Výsledky 3.kola přijímacího řízení budou oznámeny 29.8.2016.

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení jsou stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení, vyjma ustanovení o centrálně zadávaných přijímacích zkouškách. Přijímací zkoušku bude uchazeč/ka konat z ČJ a M, ale tyto bude zadávat škola. Systém hodnocení je platný jako v 1. kole.

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech:

Autolakýrník                          2

Karosář                                   1

Tesař                                       4

Zedník                                    1

Dopravní prostředky              4

Provoz a ekonomika dopravy 3

Mechanik instalatérských a el. zařízení 5

 

V Hradci Králové 23 června 2016

Ing. Vladislav Košťál, ředitel školy


Vytvořeno: 28.6.2016