Detail novinky

Výsledky 2.kola přijímacího řízení učni – zedník, klempíř

Odkaz na PDF soubor
Výsledky přijímacího řízení učni 2.kolo

Výsledková listina přijímacího řízení – 2. kolo dne 15.5.2023
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
23-55-H/01 Klempíř

Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek
1. 23/KL/23 1,37 přijat bez PZ
2. 30/KL/23 1,65 přijat bez PZ
3. 24/KL/23 1,85 přijat bez PZ
4. 21/KL/23 1,97 přijat bez PZ
5. 28/KL/23 2,05 přijat bez PZ
6. 32/KL/23 2,36 přijat bez PZ
       
       

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Písemné rozhodnutí o přijetí se v souladu s právními předpisy zákonným zástupcům a uchazečům nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do pondělí 29. 5. 2023 (včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předešlého odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předešlého odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje. Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí zákonným způsobem.

Nepřijatí uchazeči mají možnost vyzvednout si rozhodnutí osobně, a to v pondělí 15. 5. 2023 od 7 do 18.30 hodin na studijním oddělení školy, Vocelova 1338, Hradec Králové. Na místě jim budou poskytnuty informace o dalším postupu a bude k dispozici formulář pro podání odvolání.

 

V Hradci Králové dne 15. května 2023

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel školy

 

Výsledková listina přijímacího řízení – 2. kolo dne 15.5.2023
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
36-67-H/01 Zedník

Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek
1. 25/ZE/23 2,00 přijat bez PZ
2. 22/ZE/23 2,05 přijat bez PZ
3. 24/ZE/23 2,36 přijat bez PZ
4. 17/ZE/23 2,39 přijat bez PZ
5. 18/ZE/23 2,42 přijat bez PZ

 

6.

12/ZE/23 2,47

 

přijat bez PZ

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Písemné rozhodnutí o přijetí se v souladu s právními předpisy zákonným zástupcům a uchazečům nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 29. 5. 2023 (včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předešlého odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předešlého odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje. Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí zákonným způsobem.

Nepřijatí uchazeči mají možnost vyzvednout si rozhodnutí osobně, a to v pondělí 15. 5. 2023 od 7 do 18.30 hodin na studijním oddělení školy, Vocelova 1338, Hradec Králové. Na místě jim budou poskytnuty informace o dalším postupu a bude k dispozici formulář pro podání odvolání.

 

V Hradci Králové dne 15. května 2023

 

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel školy

 


Vytvořeno: 15.5.2023