Detail novinky

Výuka „na dálku“ od 30. 3. 2020

Do odvolání je veškerá výuka přesunuta do aplikace TEAMS. Jedná se o opatření, které vzniklo jako reakce na mimořádný stav v celé České republice. V současném čase a v současných podmínkách se jedná o nejjednodužší způsob výuky. A to jak pro žáky, tak pro učitele. Pro všechny z nás je tato situace nová a nelehká. Prosím Vás proto o pochopení a trpělivost, ale i odpovědnost a kladný přístup ke studiu. Dbejte prosím pokynů vyučujících a vzniklé problémy řešte okamžitě. Návody k on-line výuce (postupně budou přibývat) najdete zde: Pro žáky ke stažení

Žáci, kteří nedoložili důvod absence a/nebo docházku při praxi u firmy (v době do 10. 3. 2020) musí do 7. 4. toto doložit kopíí/skenem omluvného listu, resp. výčetky a zasláním třídnímu učiteli na e-mail, resp. za odborný výcvik jednotně ZŘPV Bc. Ladislavu Papšíkovi na e-mail papsik@sosasou-vocelova.cz

PROVOZ ŠKOLY (recepce) je do odvolání omezen na dobu od 6: 15 do 15:00 hodin.

 


Vytvořeno: 27.3.2020