Detail novinky

Zahájení školního roku 1. září 2021

Žáci 2., 3. a 4. ročníku zahajují školní rok 1. září 2021 třídnickou hodinou od 8:00 do 9:00 hodin v učebnách dle rozpisu ve škole.

Žáci 1. ročníku zahajují školní rok 1. září 2021 od 9:00 do 11:30 hodin v učebnách dle rozpisu ve škole.

Velice nás to mrzí, ale vzhledem k epidemické situaci a zkušenostem z loňského roku jsme nuceni slavnostní zahájení školního roku zrušit. Věříme, že tento krok pochopíte a pomůžete nám tak minimalizovat zdravotní rizika a přispějete k hladkému průběhu školního roku 2021/2022. Prosíme tedy rodiče, aby nevstupovali do školy, pokud to nebude nezbytně nutné. Výjimku mají rodiče žáků domova mládeže na vymezenou dobu pro ubytování. Žáci prvních ročníků se tak 1. září 2021 přesunou přímo do učeben dle rozpisu, který bude vyvěšen u vchodu do školy. V učebnách je již budou čekat třídní učitelé. Zahájení třídnických prací v tento den je v 9:00 hodin. Cesta k učebnám bude značena.

Bližší informace ke screeningovému testování a provozu školy od září 2021 zveřejníme na webových stránkách do 28.8.2021.


Vytvořeno: 26.8.2021