Detail novinky

Zahájení školního roku na SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Zahájení školního roku na SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové proběhlo stejně jako v minulých letech v sále Kulturního domu Střelnice. Žáky sedmi prvních ročníků dne 3.9.2018 přivítal pan ředitel Ing. Lukáš Nepokoj a pan zástupce Mgr. Jakub Hlávko.

Po slavnostním projevu pana ředitele byli žáci i rodiče seznámeni s vedením školy, se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku.

Dále se všichni přesunuli do školy ve Vocelově ulici, kde třídní učitelé provedli své žáky budovou, školní jídelnou, ředitelstvím školy a studijním oddělením. Poté proběhly první třídní schůzky, kde byli rodiče i noví studenti seznámeni s chodem školy a se svými povinnostmi.

Na závěr byl všem popřán úspěšný start do nového života a hlavně dobré studijní výsledky.

Odkaz:

  FOTO


Vytvořeno: 5.9.2018