Detail novinky

Žákovské projekty prezentované v Elektrárně Opatovice

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 prezentovaly dva týmy žáků naší školy své projekty před výběrovou komisí ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Oba projekty byly ve vypsané kategorii 1 – projekty do 50.000 Kč.

První tým tvořili žáci Otakar Bárta, Jiří Jirásek a Filip Hašek ze třídy 2. Ma. Svůj nápad zrenovovat ojetý automobil nejprve zpracovali ve formě projektového záměru včetně rozpočtu a zaslali jej minulý měsíc k posouzení. Mimo renovace chtěli využít tento návrh k vytvoření učebních pomůcek a videoukázek s komentáři. Při prezentaci se snažili žáci rozvést a upřesnit svou myšlenku. Na dotazy komise žáci odpovídali bezproblémově a hbitě. Přesto jejich záměr nebyl vybrán k realizaci. Jejich práce však byla na vysoké úrovni a cenné zkušenosti se zpracováním a prezentací projektu jistě v blízké budoucnosti využijí.

Druhý tým se skládal z žáků třídy 3. Mp oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Patrik Klikar a Jan Uchytil přišli s nápadem rozšířit model inteligentního domu LOXONE v laboratoři automatizace o audiovizuální systém. Vzhledem k tomu, že se podíleli na montáži stávajícího vybavení, byly jejich znalosti o tomto systému výborné. Opět museli nejprve zpracovat projektový záměr a kalkulaci. Seznámili se tedy nejprve do detailu se systémem LOXONE a jeho historií na naší škole. Dále kontaktovali dodavatele, se kterým konzultovali nákup komponent a jejich cenu. V návaznosti na to zpracovali projekt i prezentaci. Také jejich vystoupení před komisí bylo bezvadné. Bohužel se stejným výsledkem jako u prvního týmu. Nicméně i oni tyto zkušenosti využijí nejenom v blížícím se profesním životě, ale i za téměř 365 dní u maturity při prezentaci maturitní práce.


Vytvořeno: 29.4.2016