Ústní zkouška

Ústní zkoušky se konají dle harmonogramu zkoušek. detailní rozpisy jsou vytvořený a poslány žákům po klasifikační poradě končících 3. ročníků v měsíci květnu 2023.