Detail novinky

Změna v přijímacím řízení 2021 (vydaná MŠMT dne 15. března 2021)

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 4337/2021-6 ze dne 15. března 2021 nastaly v přijímacím řízení tyto změny:

  1. Ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů u všech studijních oborů (maturitních i učebních), může ředitel školy provést nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení přijímacích zkoušek v systému CERMAT.
  2. Jednotná přijímací zkouška (na naší škole u oboru Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) se koná ve dnech 3. a 4. května 2021.
  3. Zápisový lístek je možné odevzdat až po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a to nejpozději do deseti pracovních dnů!

Vytvořeno: 19.3.2021