Detail novinky

Změna v testování žáků od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 platí nová pravidla pro povinnost testování vydaná v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.5.2021 a tímto se mění pokyny ŘŠ v tomto:

Testování se neprovádí u žáků i zaměstnanců, kteří:

prokáží, že

  1. byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
    1.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
  1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. (Potvrzení vydá laboratoř nebo ošetřující lékař.)

Zbývající body platí ve stejném znění.


Vytvořeno: 22.5.2021