Novinky

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

25.1.2023

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními […]

Výuka 16.5. a 17.5.2022

6.5.2022

Z důvodu pořádání celorepublikové soutěže Automobileum 2022 na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 16.5.2022 pro všechny žáky školy ze závažných organizačních důvodů volný den ve školním roce – ředitelské volno (platí i pro žáky konající OV ve firmách). Volný den se netýká pouze žáků konajících souvislou praxi u firem […]

Provoz školy od 14.3.2022

13.3.2022

Výuka od 14.3.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně) v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN Od 14.3.2022 není povinnost mít ve škole řádně nasazenou ochranu […]

Provoz školy od 21.2.2022 a testování žáků

17.2.2022

Výuka od 21.2.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně) v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN, Č. […]

Úprava podmínek AG testování od 31.1.2022

28.1.2022

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN ze dne 26. ledna 2022 se od 31. ledna 2022 nemusí pravidelného antigenního testování účastnit žáci, kteří doloží, že: absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem absolvovali nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) […]

Screeningové testování ve škole od 3. ledna 2022 (aktualizace 31.12.2021)

30.12.2021

Největší změny jsou v: testování žáků 2x v týdnu (do 16. ledna) nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci žákovi s pozitivním výsledkem Ag testu se vystaví potvrzení, které předkládá přímo na místě, kde provádějí konfirmační PCR testování (tam jej i zaregistrují do systému) – již není nutné […]

Screeningové testování ve škole od 6. prosince 2021

1.12.2021

Ve školách bude probíhat od 6. prosince 2021 preventivní screeningové testování žáků. Testy se provedou vždy v pondělí, případně první den výuky v týdnu. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je dle MZČR umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko […]

Informace o mimořádném úrazu žáka v dílnách školy

24.11.2021

O přestávce mezi výukou došlo dne 7. září 2021 ve 12:15 hod. v prostorách autolakovny k incidentu mezi dvěma žáky, z nichž jeden nebyl ještě toho času plnoletý. Při incidentu byl jeden z žáků popálen a jeho stav si vyžádal převoz do FN Hradec Králové, kde byl následně po dobu čtyř dnů hospitalizován. Škola by chtěla všechny zúčastněné i […]

Screeningové testování ve školách 22. a 29. listopadu

19.11.2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků. Testy se provedou 22. listopadu a 29. listopadu 2021. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je dle MZČR umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol. Díky testování se podaří […]