K jednotlivým modulům byly vypracovány následující studijní a učební materiály, které jsou žákům k dispozici.

Modul 1 – Matematika

 • Aplikovaná matematika – řešené příklady
 • Aplikovaná matematika – neřešené příklady

Modul 2 -Doprava 

 • Doprava a přeprava – 1. ročník
 • Doprava a přeprava – 2. ročník
 • Dopravní zeměpis
 • Ekonomika
 • Ekonomika dopravy
 • Manipulace s materiálem
 • Zbožíznalství

Modul 3 – Cizí jazyky

Automotive

Building

Economics and operations

Exercises

Modul 4 – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

 • Pracovní sešit – připojování součástek
 • Protokoly laboratorních cvičení

Modul 5 – Diagnostika

 • Seriová diagnostika
 • Paralelní diagnostika
 • Osciloskop

Modul 6 – Stavba

 • Montáž příček
 • Montáž stropů
 • Montáž půdních vestaveb
 • Montáž instalačních stěn
 • Montáž podlah
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci